آفریننده فروشگاه های نوین

به شاپ آفرین خوش آمدید:

 • شاپ آفرین چیست؟
 • تفکریست که به منظور ارائه چهارچوبی اصولی و منطبق بر تکنولوژی روز اقدام به خلق فروشگاه های نوین می کند.

 • با چه هدفی پا به عرصه فروش و ارائه خدمات گذاشته است؟
 • خانواده شاپ آفرین با هدف تحولی سازنده در حوزه فروش و ارائه خدمات، اقدام به ساخت فروشگاه های نوین با زیربنایی اصولی و استفاده از روش های صحیح فروش با تمام جزئیات کرده و آن را دراختیار صاحبان کسب و کار قرار می دهد.

 • ماموریت این مجموعه چیست؟
 • درحقیقت، شاپ آفرین زاییده شده از ایده ایست که ماموریت آن ارتقای سطح رفاه و آرامش در جامعه می باشد.چراکه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات از ارکان اصلی اقتصاد یک جامعه محسوب می شوند و فروش موفق که منافع فروشنده و خریدار را حفظ کند، سبب افزایش گردش مالی صاحبان کسب و کار و افراد جامعه شده که این خود زمینه ساز رفاه مادی و رضایت خاطر معنوی آنان شده و درنتیجه بستر آرامش را در جامعه محیا می سازد.

 • اما این تحول چگونه حاصل می شود؟
 • فروشگاه های ساخته شده با اصول و شیوه شاپ آفرین که همسو با قابلیت های بازار نوین می باشند دروازه ای به سوی دنیایی جدید از فروش محصولات و خدمات را می گشایند.

  در این عصر، توسعه رسانه های دیجیتال فرصت فروش بیشتر و آسانتری را برای صاحبان کسب و کار و سهولت خرید را برای مشتریان فراهم کرده است.

  شاپ آفرین از یک سو با ساخت فروشگاه های نوین، همسو با تکنولوژی روز، بازار وسیع تر و متنوع تری را برای صاحبان کسب و کار و فروشندگان فراهم کرده و از سویی دیگر با استفاده از به روزترین تکنیک های فروش و بازاریابی و ایجاد سهولت دسترسی به بازارهای متعدد برای خریداران و مشتریان، رضایت خاطر آنان را فراهم می کند.

  درواقع، شاپ آفرین زیربنای یک فروشگاه نوین را دراختیار صاحبان کسب و کار قرار می دهد.

  با پیوند با خانواده بزرگ شاپ آفرین خلاقانه پیشرفت کنید و نام تجاری خود را در اذهان جامعه برجای گذارید.

  با آرزوی لحظاتی با نشاط و زیبا برای شما دوست عزیز

  شاپ آفرین، آفریننده فروشگاه های نوین