امکانات شاپ آفرین

امکانات:

  • ارائه کنسول مدیریت سایت به روش های ساده
  • تبلیغات و بازاریابی با روش های نوین، خلاقانه و موثر
  • ایجاد بازارهای جدید و رو به رشد
  • طراحی گرافیکی و عکاسی صنعتی
  • طراحی و اجرای بسته بندی محصول
  • طراحی و اجرای سیستم های توزیع
  • طراحی و اجرای نمایشگر های فروشگاهی
  • طراحی و اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و تکریم ارباب رجوع