CRM(مدیریت ارتباط با مشتریان)

 

آیا شما سوار قطار شده اید یا همچنان خودتان رانندگی می کنید؟


آیا نمی خواهید کارمندان فروشتان را هم سوار قطار کنید؟

 

v   به جای اینکه هر لحظه مجبور باشید تصمیم های دشوار بگیرید.

v  
به جای اینکه همیشه نگران باشید کارمندان فروشتان کارشان را درست انجام دهند.

v   به جای اینکه ندانید 20% مشتریان مهم شما کدام ها هستند و چگونه آنها را به مشتری وفادار تبدیل کنید.

 
   

 

خود و کارمندان فروشتان را در این ریل قرار دهید که با هر حرکتی به موفقیت بیشتر نزدیک و نزدیک تر شوید.

 

چگونه؟

پیشنهاد می کنم تا فرصت باقیست با ما تماس بگیرید.

شما را یاری خواهیم داد تا ریلی بسازید که تنها مقصد آن همانی است که سال ها در انتظارش بودید. تنها کافی است قطار کسب و کارتان را در این ریل قرار دهید و دیگر هیچ نگران فروش بیشتر یا کمتر نباشید. تنها کافی است در این ریل برانید. همین ریل شما را به مقصد خواهد رساند.

پیشنهاد ما به شما استفاده از CRM سی آر ام (سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان) می باشد.

خوب همه می دانیم که تمام فروشندگان و کارآفرینان پیشرو با  نرم افزار CRM موافق هستند. آنها می دانند که CRM فرصت های فروش، مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل آنها را به صورت متمرکز یکجا جمع می کند، پیگیری ها را دقیق تر و منظم تر می کند. به آنها سیستمی مناسب برای هدایت کارمندان فروش، مشتریان، محصولات و هزینه های تبلیغاتی  را می دهد تا بتوانند تصمیم های درست تر برای کسب و کار خود بگیرند و اغلب فرصت های فروش را به فروش موفق تبدیل کنند.

 

مزایای آن را حس کنید و به جمع 4015 شرکت عضو آن بپیوندید.