در یک نگاه

مزیت های شاپ آفرین در یک نگاه:

  • راه اندازی فروش گاه های اینترنتی
  • تخصیص وبسایت فروش به طور انحصاری در اختیار شما
  • معرفی کالا و خدمات شما به دیگر مشتریان و بالعکس
  • دور هم جمع آوردن نوابغی فروش و معرفی شما به عنوان عضوی از این جامعه
  • انجام هریک از مراحل فروش شما توسط تیم ما برای مثال:بازاریابی،بسته بندی،توزیع و ارسال و تهیه حساب های شما
  • ایجاد کانال های جدید اطلاعات و فروش از طریق اینترنت
  • ایجاد بستری امن وو مطمئن برای شما
  • کاهش هزینه های فروش